Erzurum’un Coğrafi Yapısı

…. COĞRAFİ YAPI İki coğrafi bölgede toprakları bulunan Erzurum İlinin arazi büyüklüğü, yaklaşık 25.066 km² kadar tutar. Bu toprakların kuzey kesimi yani İspir, Narman, Oltu, Olur, Pazaryolu, Tortum ve Uzundere İlçelerinin toprakları, Karadeniz Bölgesinin Doğu Karadeniz sınırları içinde kalmaktadır. Ancak bu kesim, İl topraklarının yaklaşık % 30’ luk bir payını oluşturur. Geriye kalan % 70 […]

read more

Erzurum

read more

Erzurum Resimleri

read more

Erzurum Tarihi

ERZURUM ADI Erzurum’un bilinen ilk adı Doğu Roma (Bizans) İmparatoru II.Theodosios’ a (408-450) izafe edilen Theodosiopolis’ ti, şimdiki Erzurum’ un yerinde kurulmuştu. IV. asır sonuna doğru Roma imparatorluğu sınırları içine alınmış ve 415 tarihinde Theodosios’ un emriyle Şark Orduları Kumandanı Anatolius tarafından kurulmuştur. Urfalı Mateos’ a göre bu şehir Garin mıntıkasında Fırat’ın kaynağına yakın bir […]

read more

SAHA ÇALIŞMALAR ve Kullanılan Bilgi Toplama Yöntemleri

Yüzyüze (rastgele örnekleme) Yüzyüze (kota örnekleme) Yüzyüze (adresli) Mektup ile Gölge Müşteri B2B Görüşmeler Masa Başı Çalışmalar Diğer Metodlar CATI ( Terminal Sayısı : ) CAPI ( Terminal Sayısı : ) Internet Gözlem Grup Tartışmaları Derinlemesine Görüşme Omnibus Periyodik Araştırmalar Veritabanı (database) hazırlama

read more

Hizmet Verilen Araştırma Alanları

Reklam/Paket testleri Tarım Otomotiv B2B Çocuk Araştırmaları Tüketim Malları Pazarlama Müşteri Memnuniyeti Medya Araştırmaları Personel Araştırmaları Ürün Testleri Tracking / Marka İmajı Perakende Satış Araştırmaları Eğitsel Servisler   Finansal/Kurum İmajı Yiyecek / İçecek Endüstriyel Araştırmalar Uluslararası Araştırmalar İnternet Pazarlama Modeli Araştırmaları Segmentasyon / Tipoloji Sağlık/İlaç Araştırmaları Fiyatlandırma / Promosyon Araştırmaları Sosyal / Kamuoyu Araştırmaları Seyahat / […]

read more